Svatební pověry, tradice a žertíky

Se svatbou nejsou spojeny jen plačící maminky, výměna prstýnků, zábava, dobré jídlo, ale také i spousta tradic a pověr. I když jsou někteří lidé toho názoru, že svatební tradice a zvyky jsou už příliš staromódní, tak ke svatbám prostě neodmyslitelně patří a na každé svatbě se aspoň nějaká ta tradice objeví. Ne všichni však vědí jaká tradice má jaký význam. Proč se například háže na novomanžele rýže a proč by měla mít nevěsta v den D něco nového, něco starého, něco modrého a něco půjčeného? Zde je pár z těch nejznámějších svatebních tradicí a jejich význam.

1. Něco nového, něco starého, něco modrého a něco půjčeného

Tato tradice pocházející z Anglie a hovoří o čtyřech věcech, které by nevěsta měla mít ve svatební den na sobě nebo alespoň při sobě. „Něco nového“ symbolizuje štěstí v novém manželství, „něco starého“ zase úctu k rodině a úspěšné pokračování rodu. Modrá barva je spojována s čistotou a nevinností a půjčená věc značí, že přátelé a blízcí budou nevěstě nablízku, když je bude potřebovat. 

Často se také říká, že by nevěsta měla mít ještě něco darovaného. Dá-li nevěsta do střevíce minci, přinese to novomanželům bohatství. Chce-li, aby jim láska vydržela, přidá ještě čtyřlístek. 

2. Podvazek

Podvazek by neměl chybět žádné nevěstě. Většinou bývá modrý nebo má alespoň modrou mašličku. Jak už jsem se zmínila, modrá je znakem nevěstiny čistoty. Nevěsta si může nechat podvazek na památku, nebo ho později darovat kamarádce, která se bude vdávat. Podvazek se však může i vydražit. Velmi oblíbeným moderním zvykem bývá také házení podvazku mezi svobodné muže. Ten muž, který podvazek chytí, by se měl ženit jako další. Velice zábavné je i svléknutí podvazku z nevěstiny nožky. Ženich by ho totiž měl svléknout bez použití rukou! ☺ 

3. Závoj

Svatební závoj je symbolem neposkvrněnosti. Nevěsta si jím také zakrývá obličej a nosní dutinu, kterou zlí duchové rádi pronikají do těla nevěsty.

4. Svatební dary

Samozřejmě i svatební dary jsou důležitou součástí oslav novomanželů. Kterým se však raději vyhnout? Například kapesníčky jako svatební dar přivolávají slzy, nože a nůžky jsou předzvěstí konce přátelství a zrcadlo znamená, že se jeho dárce znelíbí.

5. Družičky

Družičky sou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk má svůj význam: duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček, které mají na sobě šaty velmi podobné těm nevěstiným.

6. Troubení

Při odjezdu na svatební obřad je zvykem dělat velký hluk. Dříve se práskalo bičem, dnes se troubí klaksony vozidel. Dělá se to proto, aby se zahnalo zlo a nemohlo ublížit novomanželům.

7. Rozsypávání květin

Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je původem pohanský zvyk. Květiny mají přilákat bohyni plodnosti.

8. Natahování lana

Ženichovi kamarádi natáhnou po skončení obřadu před kostelem (radnicí) lano ozdobené květinami, plechovkami či láhvemi, a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

9. Házení rýže

Házení rýže na novomanžele, když vycházejí z radnice či kostela, je také pohanský zvyk. Kdysi se na novomanželský pár házela životodárná semena, třeba obilí či oříšky a ty, které se uchytili na nevěstiných šatech, znamenali štěstí a především hodně potomků. Stejný význam má i jiný zvyk: během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě (panenka).

10. Svatební brána (svatební špalír)

Svatební brána, vytvořena svatebními hosty spojením rukou, kterou novomanželé procházejí (svatebčané se jim v tom snaží všemožně, avšak nenásilně zabránit), symbolizuje překonávání překážek v manželství.

Další možnost znesnadnění přístupu na hostinu může být vězeňská koule, kterou někdo ze svatebčanů připevní na nohu ženicha a schová od ní klíč. Nevěsta pak musí klíč buď najít anebo se pokusit ženichovu nohu osvobodit, například pomocí pilníku nebo kleští.

11. Rozbíjení talíře 

Rozbíjení talíře před vstupem na svatební hostinu má hned dva významy –  střepy přinášejí štěstí a společným zametáním novomanželé prokazují vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické. 

12. Házení kytice

Jistě znáte házení svatební kytice nevěstou za sebe mezi svatebčany, kdy dívka, která kytici chytí jako první, se také brzy provdá.

13. Společné pojídání polévky

Společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře při svatební hostině symbolizuje především jejich spolupráci. Další význam je symbol onoho „společného krajíce chleba“, ze kterého by novomanželé měli brát a dávat rovným dílem. Pro pobavení všech zúčastněných se polévka často pojídá například vidličkou.

14. Krájení dortu

Svatební dort rozkrajuje nevěsta, ale ruku na noži při tom drží i ženich. Symbolicky tak pomáhá své novomanželce a dokazuje jí, že pro ni bude vždy oporou. První kousek podá ženich nevěstě, druhý ona jemu. Svatební hosté nesmí svatební dort odmítnout, jinak by to jemu i snoubencům přineslo smůlu. 

15. Únos nevěsty

Únos nevěsty symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V pozdních hodinách, kdy se už hostina schyluje ke konci unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné.

16. Čapec

Večer před svatební nocí družičky nevěstě sundávájí z hlavy věnec a nasazují jí čapec. Nevěsta ho dvakrát shodí na znamení lítosti nad ztrátou svobody, ale potřetí si ho ponechá. Věnec je symbolem panenství a svobody, čapec zase počestnosti a důstojnosti vdané ženy. Odtud také pochází pořekadlo „dostat někoho pod čepec“.

17. Přenášení nevěsty přes práh 

Ženich přenáší nevěstu přes práh jejich společného domova, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům nebo také jako symbol začátku nového života.

, Redakční tým
Další články autora

Fotogalerie

Anketa

Koho pověříte přípravou vaší svatby?